Накази по вірусному гепатиту

17.05.2018 Выкл. Автор admin

Об утверждении и внедрении медико-технологических документов по стандартизации медицинской помощи при вирусном гепатите C

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

від 18 липня 2016 року N 729

Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті C

Відповідно до частини першої статті 14 1 Основ законодавства України про охорону здоров’я , абзацу п’ятнадцятого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 , наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року N 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України» , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за N 2001/22313, на виконання пунктів 2 , 3 та 13 Плану заходів Міністерства охорони здоров’я України з реалізації Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року , затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року N 597, з метою удосконалення медичної допомоги при вірусному гепатиті C наказую:

1) Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Вірусний гепатит C у дітей», що додається;

2) Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Вірусний гепатит C у дорослих», що додається.

2. Медичному департаменту (Кравченко В. В.) забезпечити перегляд та оновлення Уніфікованого клінічного протоколу, затвердженого пунктом 1 цього наказу, не пізніше липня 2019 року.

3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, лікарям, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи-підприємці, забезпечити:

search.ligazakon.ua

Накази по вірусному гепатиту

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 348 від 19.12.2000

Про загострення епідситуації
з вірусного гепатиту А в Україні

У поточному році в Україні загострилась епідемічна ситуація з вірусного гепатиту А. За 10 місяців на вірусний гепатит А захворіло понад 18 тисяч осіб. Показник захворюваності на 100 тисяч населення складає 36,49, що на 19,38% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільш напружена епідемічна ситуація мала місце у Рівненській області, де показник захворюваності становив 134,97, Івано-Франківській — 97,2, Волинській 86,56, Закарпатській — 66,15, Чернівецькій — 60,31. Спостерігається значне зростання захворюваності у Львівській області і складає в порівнянні з аналогічним періодом минулого року 67,25%. Показник захворюваності становить 31,64.

Зареєстровано 3 спалахи вірусного гепатиту А у Вінницькій, Івано-Франківській та Львівській областях, під час яких захворіло понад 130 осіб. Фактором передачі інфекції у двох спалахах була питна вода.

Останній спалах зареєстровано у с.Опільсько Сокальського району Львівської області. Ріст захворюваності у Сокальському районі розпочався у січні, коли було зареєстровано 10 випадків проти 1 у 1999 році. Вже за 7 місяців було зареєстровано 52 випадки проти 9 у 1999 році — ріст у 5,7 рази. Починаючи з серпня спостерігалось подальше зростання захворюваності: в серпні 7 випадків проти 2 у 1999 році, у вересні 11 випадків проти 4 і в жовтні 23 випадки проти 3 у 1999 році. За 10 місяців було зареєстровано 93 випадки проти 18 у 1999 році (ріст в 5,1 рази). Не дивлячись на значне погіршення епідемічної ситуації з вірусного гепатиту А в Сокальському районі санепідслужба області своєчасно не розпочала проведення заходів по стабілізації епідситуації.

Мали місце недоліки в організації і проведенні заходів по зниженню захворюваності населення вірусним гепатитом А. Заходи проводились не в повному обсязі, із запізненням, їх ефективність була низька, відсутня цілеспрямованість і комплексність в роботі фахівців лікувально-профілактичних закладів і установ санепідслужби.

Санітарно-освітня робота серед населення по попередженню вірусного гепатиту А проводилась в недостатньому обсязі.

Санепідслужба області не здійснювала належний контроль за першочерговими заходами по попередженню захворюваності, зокрема не приділялося належної уваги держсанепіднагляду за об’єктами водопостачання.

Епідрозслідуванням установлено, що фактором передачі інфекції була питна вода централізованого водопостачання. Проте, санепідслужбою області не були вжиті адекватні запобіжні заходи по доведенню її якості до вимог ГОСТу 2874-82 «Вода питна». Періодичність обстежень стану водопроводів і лабораторний контроль якості питної води не відповідала епідситуації, що призвело до вживання населенням небезпечної у епідвідношенні води.

Враховуючи викладене, з метою запобігання поширення захворюваності населення на вірусний гепатита НАКАЗУЮ:

1. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, м. Київа та м. Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті, об’єктів, що мають особливий режим роботи:

1.1. Вважати епідемічну ситуацію в Україні з вірусного гепатиту А напруженою. Провести детальний епідеміологічний аналіз захворюваності на цю інфекцію за 2000 рік в розрізі адміністративних територій з оцінкою епідемічної ситуації з вірусного гепатиту А. Визначити першочергові санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи на 2001 рік.

1.2. Терміново вжити додаткових заходів щодо попередження виникнення і розповсюдження вірусного гепатиту А.

1.3. Довести до відома Уряду Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування інформацію про санітарно-епідемічну ситуацію в регіонах з конкретними пропозиціями щодо попередження епідемічних ускладнень.

1.4. У I кварталі 2001 року стан захворюваності населення на вірусні гепатити заслухати на колегіях МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

1.5. Забезпечити облік та своєчасне надання медичної допомоги хворим на вірусні гепатити. При виникненні епідускладнень негайно інформувати Головне санепідуправління МОЗ України.

1.6. До 15 лютого 2001 р. провести спільно з лікарями інфекціоністами, педіатрами, терапевтами, епідеміологами семінари з клініки, діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів.

2. Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті

2.1. Взяти під особистий контроль ситуацію щодо захворюваності населення на вірусний гепатит А.

2.2. Систематично проводити обстеження об’єктів підвищеного епідризику, звернувши особливу увагу на об’єкти централізованого господарсько-питного водопостачання. Негайно припиняти експлуатацію об’єктів у разі виявлення на них порушень санітарного законодавства, які становлять загрозу здоров’ю населення.

2.3. Проводити цілеспрямовану санітарно-роз’яснювальну роботу серед населення по профілактиці гострих кишкових інфекційних захворювань, харчових отруєнь, звернувши особливу увагу на профілактику вірусного гепатиту А.

2.4. Забезпечити жорсткий контроль якості питної води за мікробіологічними показниками.

3. Звернути увагу головного державного санітарного лікаря Львівської області Павліва Р.М. на недостатній рівень заходів щодо профілактики вірусного гепатиту А.

4. Про хід виконання наказу інформувати Головне санепідуправління МОЗ України до 1.04.2000 р.

5. Контроль за виконанням наказу покладаю на начальника Головного санепідуправління МОЗ України Бережнова С.П.

parusconsultant.com

Накази по вірусному гепатиту

Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України

«Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті В»

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 18 вересня 2013 року № 810 «Про створення мультидисциплінарних робочих груп з розробки медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини в 2013 році» робочою групою за участю провідних профільних спеціалістів медичної галузі розроблено проект наказу » Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті В» .

Проект наказу та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtpc_publicdiscussion/ .

Пропозиції та зауваження просимо надсилати впродовж місяця з дня оприлюднення до Медичного департаменту Міністерства охорони здоров’я України або в електронному вигляді на адресу: medstandards@dec.gov.ua

Контактна особа – Ліщишина О.М.(тел. 044-536-13-40)

Про затвердження та впровадження

медико-технологічних документів зі

стандартизації медичної допомоги

при вірусному гепатиті В

Відповідно до частини першої статті 14 1 Основ законодавства України про охорону здоров’я, Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року № 637, абзацу п’ятнадцятого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313, на виконання пунктів 2, 3 та 13 Плану заходів Міністерства охорони здоров’я України з реалізації Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 597, з метою удосконалення медичної допомоги при вірусному гепатиті В

1)Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Вірусний гепатит В у дітей», що додається;

2)Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Вірусний гепатит В у дорослих», що додається.

2. Медичному департаменту (Кравченко В. В.) забезпечити перегляд та оновлення уніфікованих клінічних протоколів, затверджених пунктом 1 цього наказу, не пізніше лютого 2019 року.

3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, забезпечити:

1) розробку в закладах охорони здоров’я локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на підставі уніфікованих клінічних протоколів, затверджених пунктом 1 цього наказу;

2) упровадження та моніторинг дотримання в закладах охорони здоров’я зазначених локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнта) при наданні медичної допомоги пацієнтам.

4. Державному підприємству «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» (Талаєва Т. В.) забезпечити внесення медико-технологічних документів до реєстру медико-технологічних документів.

5. Унести зміни до наказів Міністерства охорони здоров’я України:

1) розділ «Вірусний гепатит В» Клінічного протоколу з лікування опортуністичних інфекцій та ВІЛ-асоційованих захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07 квітня 2006 року № 206 «Про затвердження клінічних протоколів», виключити;

2) підпункт 1.7 пункту 1 Наказу МОЗ України від 10 серпня 2007 року № 471 «Про затвердження протоколів лікування дітей за спеціальністю «Дитяча гастроентерологія» виключити;

у зв’язку із цим підпункти 1.8–1.11 пункту 1 вважати відповідно підпунктами 1.7–1.10 пункту 1;

3) підпункт 1.1.13 підпункту 1.1 пункту 1 Наказу МОЗ України від 06 лютого 2008 № 56 «Про затвердження клінічних протоколів санаторно-курортного лікування в санаторно-курортних закладах (крім туберкульозного профілю) для дорослого населення» виключити;

у зв’язку із цим підпункти 1.1.14–1.1.19 пункту 1 вважати відповідно підпунктами 1.1.13–1.1.18 пункту 1;

4) позицію 3 Державних соціальних нормативів у сфері реабілітації інвалідів за лікарською спеціальністю «Гастроентерологія», затверджених наказом МОЗ України від 07 лютого 2008 року № 57 «Про затвердження державних соціальних нормативів у сфері реабілітації інвалідів» виключити;

5) Клінічний протокол санаторно-курортного лікування дітей з хронічним вірусним гепатитом B та хронічним вірусним гепатитом C при відсутності активності запального процесу в печінці, затверджений наказом МОЗ України від 28 травня 2009 року № 364 «Про затвердження клінічних протоколів санаторно-курортного лікування дітей в санаторно-курортних закладах України» виключити;

6) позиції 10, 11 Комплексів діагностичних обстежень та обсягів лікувально-профілактичних заходів диспансерного спостереження за хворими гастроентерологічного профілю, затверджених наказом МОЗ України від 28 грудня 2009 року № 1051 «Про надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю» виключити;

7) підпункт 1.18 пункту 1 наказу МОЗ України від 29 січня 2013 року № 59 «Про затвердження уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення» виключити;

у зв’язку із цим підпункт 1.19 пункту 1 вважати відповідно підпунктом 1.18 пункту 1.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шафранського В. В.

до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України

«Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті В»

Короткий опис проблеми. Актуальність для України

Вірусні гепатити з гемоконтактним механізмом передачі збудників є важливою проблемою сучасної медичної науки і практичної охорони здоров’я усіх країн світу. Це обумовлено широким поширенням, високим рівнем захворюваності, вираженим поліморфізмом клінічних проявів, численністю шляхів та факторів передачі збудників, а також надзвичайно несприятливими наслідками, до яких можуть призвести гепатити – формуванню хронічних уражень печінки, в тому числі цирозу і гепатоцелюлярної карциноми.

Вважається, що в усьому світі 2 мільярди людей мають ознаки інфекції ВГВ в минулому або сьогодні і 240 млн є постійним носіями поверхневого антигену (HBsAg) вірусу гепатиту В. Майже половина світового населення живе в районах з високою ендемічністю. Інфекція вірусу гепатиту В може бути як HBeAg-позитивна так і HBeAg-негативна. Поширеність HBeAg-негативної форми росте впродовж останнього десятиліття в результаті старіння населення з інфекцією ВГВ і складає більшість випадків в деяких регіонах, в тому числі в Європі.

За оцінками, у світі близько 650 000 осіб помирають щороку від ускладнень ХГВ. В цілому, на ВГВ припадає близько 45% випадків ГЦК і 30% цирозу з набагато більш високою часткою в країнах з низьким або середнім доходом на душу населення. ГЦК є серед трьох основних причин смерті чоловіків, особливо в Південно-Східній Азії. В Азії і в більшості інших регіонів захворюваність на ГЦК і цироз печінки є низькою у віці до 35–40 років, але потім підвищується. Проте, в Африці, сільській місцевості західної Аляски і Aмазонки захворюваність на ГЦК є також високою у інфікованих дітей та молодих дорослих чоловіків. ВГВ також викликає значний економічний тягар з точки зору втрачених років життя від хвороби печінки в умовах високого рівня доходів, а також в країнах з низьким або середнім доходом на душу населення і складає 5–10% трансплантацій печінки.

За ступенем негативного впливу на здоров’я населення та масштабами захворюваності вірусні гепатити в Україні займають домінуюче місце в структурі інфекційної патології разом із грипом та гострими інфекційними захворюваннями верхніх дихальних шляхів. Вірусні гепатити у 50 – 100 разів є більш заразними, ніж ВІЛ.

У 2013 році в Україні (система МОЗ) було зареєстровано 20 346 пацієнта з ХГВ (в тому числі з вперше встановленим в житті діагнозом 3 245), в 2014 році було зареєстровано 19 459 і 3 084 пацієнта відповідно. У 2013 році було зареєстровано 1 701 пацієнта з гострим вірусним гепатитом В, в 2014 році ця цифра склала 1 324 (показники за 2014 рік надані та розраховані на населення без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим та м. Севастополя. До даних включені відомості підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей).

Мета і шляхи її досягнення

Забезпечення якості, ефективності та доступу до медичної допомоги пацієнтів із вірусним гепатитом В шляхом встановлення єдиних вимог щодо діагностики, лікування та реабілітації хворих, обґрунтування кадрового забезпечення та оснащення закладів охорони здоров’я; визначення індикаторів якості медичної допомоги для проведення моніторингу та клінічного аудиту в закладах охорони здоров’я.

old.moz.gov.ua

Накази по вірусному гепатиту

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
02.04.2014 N 233

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров’я України
N 723 від 04.11.2015)

Про затвердження та впровадження медико-технологічних
документів зі стандартизації медичної допомоги
при вірусному гепатиті C

Відповідно до частини першої статті 14-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я, підпункту 6.3 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року N 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за N 2001/22313, з метою удосконалення медичної допомоги при вірусному гепатиті C НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям «Вірусний гепатит C», розроблений на основі адаптованої клінічної настанови, заснованої на доказах «Вірусний гепатит C», як джерела доказової інформації про найкращу медичну практику, що додаються.

2. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) забезпечити перегляд та оновлення Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям «Вірусний гепатит C», затвердженого пунктом 1 цього наказу, не пізніше жовтня 2016 року.

3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, забезпечити:

1) розробку в закладах охорони здоров’я локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на основі Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям «Вірусний гепатит C», затвердженого пунктом 1 цього наказу;

2) впровадження та моніторинг дотримання в закладах охорони здоров’я зазначених локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнта) при наданні медичної допомоги пацієнтам.

4. Державному підприємству «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» (О. Нагорна) забезпечити внесення медико-технологічних документів до реєстру медико-технологічних документів.

5. Унести зміни до наказів Міністерства охорони здоров’я України:

1) у наказі Міністерства охорони здоров’я України від 27 липня 1998 року N 226 «Про затвердження Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України та Тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критерії якості лікування дітей»:

позиції 13 в частині «II рівень надання медичної допомоги» та позиції 43 в частині «III та IV рівні надання медичної допомоги» «Нозологічна форма: Гострий гепатит C, легкий перебіг, шифр МКХ-10: В 17.1» розділу 5 «Інфекційні хвороби» Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 липня 1998 року N 226, виключити;

позиції 3 в частині «II рівень надання медичної допомоги», позиції 4 в частині «III рівень надання медичної допомоги» та позиції 2 в частині «IV рівень надання медичної допомоги» «Нозологічна форма: Хронічний вірусний гепатит, шифр МКХ-10: В 18» розділу «Гастроентерологія» Тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критеріїв якості лікування дітей, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 липня 1998 року N 226, виключити;

2) у наказі Міністерства охорони здоров’я України від 28 грудня 2002 року N 507 «Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги»:

таблицю «Шифр МКХ-10 К 73.9 Назва нозологічної форми «Хронічний вірусний гепатит C» Нормативів надання медичної допомоги дорослому населенню в амбулаторно-поліклінічних закладах за спеціальністю «гастроентерологія» виключити;

таблиці «Шифр МКХ-10 В 18.2 Назва нозологічної форми «ХГС (латентна фаза)», «Фармакотерапія ХГС (латентна фаза)», «Шифр МКХ-10 В18.2 Назва нозологічної форми ХГС (стадія реплікації після адаптації до індукторів інтерферону)», «Фармакотерапія Шифр МКХ-10 В 18.2 Назва нозологічної форми «ХГС (стадія реплікації)» Нормативів надання медичної допомоги дорослому населенню в амбулаторно-поліклінічних закладах за спеціальністю «інфекційні хвороби» виключити;

3) таблиці «Шифр МКХ-10 В 18.1 Назва нозологічної форми: хронічний вірусний гепатит C» та «Фармакотерапія хронічного вірусного гепатиту C К 18.2» Тимчасових державних соціальних нормативів надання медичної допомоги за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 5 травня 2003 року N 191, виключити;

4) розділ «Вірусний гепатит C» Клінічного протоколу з лікування опортуністичних інфекцій та ВІЛ-асоційованих захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 7 квітня 2006 року N 206 «Про затвердження клінічних протоколів», виключити;

5) підпункт 1.8 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 серпня 2007 року N 471 «Про затвердження протоколів лікування дітей за спеціальністю «Дитяча гастроентерологія» виключити;

6) підпункт 1.19 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 січня 2013 року N 59 «Про затвердження уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення» виключити.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 30 грудня 2008 року N 826 «Про затвердження Клінічного протоколу діагностики та лікування вірусного гепатиту C у дорослих, хворих на ВІЛ-інфекцію».

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

Міністр О. Мусій

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
02.04.2014 N 233

Уніфікований клінічний протокол
первинної, вторинної (спеціалізованої)
медичної допомоги дорослим та дітям

Вірусний гепатит C

З Уніфікованим клінічним протоколом (додатки 4, 5, 7) можна ознайомитись: розділ «Довідники», підрозділ «Додатки до документів», папка «Накази».

Додаток 1
до уніфікованого клінічного протоколу первинної,
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги
«Вірусний гепатит C»

Анкета
скринінгового опитування пацієнта

Шановний пацієнте, у зв’язку з тим, що вірусний гепатит C має важкі наслідки для здоров’я людини і важко виявляється, МОЗ України вживає заходи для покращення виявлення цього захворювання. Заповнивши цю анкету, Ви допоможете лікарю своєчасно направити Вас чи Вашу дитину на обстеження.

Відповідь «Так» хоча б на одне запитання означатиме, що Вам чи Вашій дитині необхідно пройти обстеження на вірусний гепатит C . Від своєчасного обстеження залежатиме Ваше чи Вашої дитини здоров’я, а інколи і життя.

consultant.parus.ua

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Вірусний гепатит А та його профілактика

Гепатит А – найпоширеніша форма вірусного гепатиту. Його також називають “жовтухою” і хворобою Боткіна. Це гостре інфекційне захворювання, що проявляється помірними симптомами інтоксикації, жовтяницею та доброякісним перебігом.

Джерелом інфекції є хвора людина, механізм передачі вірусу – фекально-оральний. Факторами передачі, як при всіх кишкових інфекціях, є різні харчові продукти, що не піддаються термічній обробці, вода, брудні руки.

Великі спалахи ГА пов’язані із забрудненням фекаліями водойм, які є джерелом водопостачання, або з попаданням стічних вод у водопровідну мережу. У дитячих колективах велике значення має контактно – побутовий шлях передачі через брудні руки і різні предмети побуту: іграшки, посуд, білизна і т.д.

Сприйнятливість людини до вірусу гепатиту А висока, після перенесеного захворювання формується стійкий, досить тривалий імунітет. Інкубаційний період складає в середньому 28 днів, зменшується до 7-ми днів та подовжується до 50 днів.

Заразність хворих найбільша не в розпалі захворювання, а до появи жовтяниці, коли діагноз гепатит А зазвичай ще не встановлений і захворілий не ізольований від оточуючих. При виявленні жовтяниці хворий практично незаразний. Жовтянична форма гепатиту становить не більше 10%, переважна більшість – це безжовтянична, стерта і субклінічна форми, тому пацієнти саме з цими формами перебігу захворювання є основним джерелом зараження оточуючих.

Для вірусу гепатиту А характерна висока стійкість до факторів зовнішнього середовища та дезінфікуючих засобів. Завдяки цьому вірус може тривало зберігатися у воді, харчових продуктах, стічних водах, різних об’єктах зовнішнього середовища. При кип’ятінні вірус руйнується протягом 5 хвилин.

За 9 місяців 2017 року в Житомирській області реєструється зниження захворюваності вірусним гепатитои А в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 21,28%.

В структурі захворілих переважає доросле населеня яке складає 62,1%. Серед дитячого населення найбільш вразлива вікова категорія дітей 5-9 років, що становить 38,1%. В січні місяці 2017 року в Житомирській області зареєстровано 1 спалах вірусного гепатиту А в Ємільчинському районі. За аналогічний період 2016 роцу було зареєстровано 5 спалахі вірусного гепатиту А в м. Житомирі, Житомирському, Ємільчинському, Коростишівському та Черняхівському районах.

На сьогодні найефективніший методом профілактики гепатиту А є вакцинація, в нашій країні, згідно наказу МОЗ України від 11.08.2014 р. № 551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні» вакцинація проти гепатиту А не є обов’язковою, а віднесена до рекомендованих щеплень, які проводять наступним групам населення: персонал установ громадського харчування та підприємств харчової промисловості, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування; військовослужбовці, співробітники МВС України, пожежники, персонал служб спеціального призначення, персонал з обслуговування водоочисних споруд, водопровідних мереж, з обслуговування каналізаційних систем; особи, які беруть участь у миротворчих заходах, наданні гуманітарної допомоги тощо; особи, які вживають наркотичні речовини внутрішньовенно, ВІЛ-інфіковані; особи, що проживають в ендемічних регіонах щодо гепатиту А; особи, які подорожують до регіонів з високою ендемічністю щодо гепатиту А; особи, які спілкувалися з хворим на гепатит А в осередках інфекції.

Також важливо для профілактики вірусного гепатиту А, є заходи спрямовані на розрив механізму передачі збудника, вони передбачають, перш за все, використання для пиття та миття посуду лише кип’ячену воду, не використовуйте для пиття та приготування їжі воду з незнайомих джерел водопостачання, перед споживаням овочів, фруктів та ягід їх необхідно ретельно помити питною водою. Якщо ви перебуваєте в країні, де поширений гепатит, пийте тільки бутильовану воду і не купуйте їжу з рук.

Дотримуйтеся правил особистої гігієни – обов’язково мийте руки з милом перед приготування та вживанням їжі, після кожного відвідування туалету, також варто мати при собі дезінфікуючий розчин для обробки рук.

Не займайтеся самолікуванням. При перших ознаках захворювання терміново зверніться до лікаря!

Лікар-епідеміолог відділу епідеміологічного нагляду

(спостереження) та профілактики інфекційних захворювань Донченко Н.М

zt-oblses.gov.ua